Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Simkommitté

Simkommitténs huvudinriktning är tävlings- och lägerverksamhet för distriktets simmare.

Simkommittén arbetar på uppdrag av styrelsen med ungdoms- och tävlingssimningen i distriktet. Därvid skall olika åldersgruppers behov och önskemål tillgodoses


Simkommitténs uppgifter är:
  • I samråd med tävlingskommittén ansvara för planering avseende distriktets arrangemang och i övrigt svara för planeringen av distriktets tävlingskalender avseende simning.
  • Planera och genomföra träningsläger/sammandragningar för simmare i distriktet
  • Planera och genomföra resor till speciella tävlingar för utvalda simmare.
  • Rapportera distriktsrekord för godkännande till SDF-styrelsen.
Andreas Jonerholm
Ordförande 
Mobil: 0707-7752202
 


Rikard Lindberg


Per Edelholm


Helen Wedberg


Marcelo Machado

  


 
I samarbete med