Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Simkommitté

Simkommitténs huvudinriktning är tävlings- och lägerverksamhet för distriktets simmare.

Simkommittén arbetar på uppdrag av styrelsen med ungdoms- och tävlingssimningen i distriktet. Därvid skall olika åldersgruppers behov och önskemål tillgodoses


Simkommitténs uppgifter är:
  • I samråd med tävlingskommittén ansvara för planering avseende distriktets arrangemang och i övrigt svara för planeringen av distriktets tävlingskalender avseende simning.
  • Planera och genomföra träningsläger/sammandragningar för simmare i distriktet
  • Planera och genomföra resor till speciella tävlingar för utvalda simmare.
  • Rapportera distriktsrekord för godkännande till SDF-styrelsen.
Tf Ordföranden 
Rikard Lindberg och Per Edelholm 

E-post till Ordföranden 

Vi söker nya medlemmar till Simkommitéen. 
   


 
I samarbete med