Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Konstsimskommittén

Konstsimskommittén jobbar ideellt med utveckling av regionens konstsim med mål att bredda, toppa och på det sättet göra sporten attraktiv och tillgänglig för fler samt att skapa förutsättningar för att aktiva på sikt kan ta plats internationellt. 

Konstsimskommittén arbetar med aktiviteter för konstsimsverksamheten i distriktet efter riktlinjer från Stockholms Simförbunds styrelse, såsom att olika åldersgruppers behov och önskemål ska tillgodoses och att särskild vikt läggs på ungdomsverksamhet. 


Konstsimkommitténs uppgifter är:
  • I samråd med tävlingskommittén ansvara för planering avseende distriktets arrangemang och i övrigt svara för planeringen av distriktets tävlingskalender avseende konstsim.
  • Planera och genomföra träningsläger/sammandragningar för konstsimmare i distriktet.
  • Verka för rekrytering av nya föreningar, ledare och konstsimmare i distriktet.
  • Rapportera distriktsrekord för godkännande till SDF-styrelsen.
  • Samla in och sammanställa önskemål om tävlingar i distriktet.
Konstsimkommitténs sammansättning

Annika Bäcklin Freund

ePost till Annika Bäcklin

 
I samarbete med