Tävlingskommittén verkar för att distriktets tävlingar genomförs på ett likartat sätt för alla discipliner. Tävlingskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen med förbundets tävlingsarrangemang i distriktet.


Tävlingskommitténs uppgifter är:
  • Ansvara för planering avseende distriktsarrangemang
  • Ansvarar tillsammans övriga kommittéer för distriktets tävlingskalender.
  • Ansvara för tävlingssanktionering
  • Vara tekniskt ansvarig för distriktsmästerskap och andra tävlingsarrangemang som förbundet ansvarar för.
  • Ansvara för genomförande, resultatredovisning samt utvärdering av avseende distriktsarrangemang.
  • Bokning av tidtagar- och annan utrustning för genomförande av förbundets tävlingar.
Titti Höjdén
Bost: 08-739 13 81
Mobil: 070-339 13 83
ePost till Titti Höjdén

Marianne Hörding
Bost: 08-590 859 14
Mobil: 070-319 76 03
ePost till Marianne Hörding 

Christina Hancock-Bruhn

Mikael Gustavsson
Mobil: 070-296 24 44

Agneta Timbäck
Mobil: 076-165 1317

Ann-Kristin Östlund Farrants
Bost: 08-94 43 76
Arb: 08-16 40 97 eller 16 12 36
Mobil: 070-223 63 72
ePost till Ann-Kristin Östlund Farrants
 
I samarbete med