Utbildningskommittén

Utbildningskommitténs huvuduppgift är att tillhandahålla bra utbildning för distriktets föreningar.

Utbildningskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen för en god utbildning i distriktet dels genom egna utbildningsaktiviteter och dels genom att på olika sätt stimulera till utbildningsaktiviteter i klubbarna.


Utbildningskommitténs uppgifter är:
  • Arrangera kurser/temadagar/temakvällar.
  • Leda distriktets tränarutbildning och därvid samarbeta med SISU.
  • Ansvara för att distriktets funktionärer är uppdaterade samt att av klubbarna anordnade funktionärskurser håller god kvalitet.
  • Sammanställer kursstatistik till Stockholms Idrottsförbund och Svenska Simförbundet
Ordförande - Vakans


Jonas Hägerhell
Mobil: 070-8653277 
ePost till Jonas

Kajsa Hasselström
Mobil: 0709-10 09 33
ePost till Kajsa Hasselström
 
 

 
I samarbete med