Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Utbildningskommittén

Utbildningskommitténs huvuduppgift är att tillhandahålla bra utbildning för distriktets föreningar.

Utbildningskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen för en god utbildning i distriktet dels genom egna utbildningsaktiviteter och dels genom att på olika sätt stimulera till utbildningsaktiviteter i klubbarna.


Utbildningskommitténs uppgifter är:
  • Arrangera kurser/temadagar/temakvällar.
  • Leda distriktets tränarutbildning och därvid samarbeta med SISU.
  • Ansvara för att distriktets funktionärer är uppdaterade samt att av klubbarna anordnade funktionärskurser håller god kvalitet.
  • Sammanställer kursstatistik till Stockholms Idrottsförbund och Svenska Simförbundet
Ordförande - Vakans


Jonas Hägerhell
Mobil: 070-8653277 
ePost till Jonas

Kajsa Hasselström
Mobil: 0709-10 09 33
ePost till Kajsa Hasselström
 
 

 
I samarbete med