Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
 
Steg 1. Simlinjeassistent (SA) 
Steg 2. Simlinjeinstruktör (SI) 
Steg 3. Licencerad Simpedagog , Licencerad Simtränare

Steg 1 som vänder sig till ledare inom siminlärning/simträning för barn och ungdomar - Simlinjeassistent (SA) 
Denna utbildning är första steget i tränarstegen och vänder sig till dig som är tränare med barn och ungdomar i simskola och teknikskola . Utbildningen är på 3x20timmar och ger dig som deltagare grundplåten att jobba som simtränareassistent/simlärarassistent .
Man läser 2 helger "simspecifika" moment som arrangeras av Stockholms simförbund samt 1 helg via SISU och deras ungdomsledarutbildning "Plattformen" . 
Förkrav fyllda 16år men för Plattformen 15år . 100% närvaro krävs för att bli godkänd som SA och diplom delas ut när man har gått alla delar .

Steg 2 kan man välja 3 block gällande siminlärning/simträning - Simlinjeinstruktör (SI
Utbildningen vänder sig till dig som kanske är ansvarig simlärare alt simtränare i olika åldrar . Här kan du välja "block" utifrån vilka åldrar och verksamhet du som tränare befinner dig i .
Block 1
 - Simlinjeinstruktör 2-8år(SI 2-8). För dig som ledare för simskolebarn. Utbildningen vänder sig till de som har hand om icke simkunniga barn eller de som precis lärt sig simma(Babysim,simskola,tekniksim) 
Block 2 - Simlinjeinstruktör 7-13år(SI 7-13) . Vänder sig till tränare med barn i teknik och tävlingsgrupper där fokus på teknikinlärnng i de fyra simsätten ligger (tekniksim,tävlingsgrupp,elitgrupper) 
Block 3 - Simlinjeinstruktör 12-17år(SI 12-17) . Vänder sig till tränare med elitgrupper och simmare i Sum-SIM åldrar .Utbildningen ger dig gedigna kunskaper om ungdomars utveckling såväl fysiskt som psykiskt, träningslära, ledarskap och mycket mer.

Förkrav:  På SI utbildningar skall man som deltagare fylla 18år samt har läst SA eller SLK,TI,U9-13 (från de äldre utbildningstegen). Man kan läsa alla tre block och behöver intge gå i "kronlogisk ordning" . Varje del så är utbildningen på 3x20studietimmar(3helger)och 100% närvaro krävs för att bli godkänd som SI.

Steg 3- Licencerad simpedagog/simtränare arrangeras av Svenska simförbundet 
Detta block arrangeras av Svenska simförbundet och erbjuds 1 gång per halvår . Vid frågor om hur man detta steg så hänvisar vi till Svenska simförbundet och Maria Olofsson , e-post: maria.olofsson@simforbundet.se  
Kurslitteratur:
 All kurslitteratur ingår i alla utbildningar. Undantag för SI kurser där visst materiel används från grundkurser och där materiel bytts ut !
Utbildningsstöd: Föreningen får utbildningsstöd via Idrottslyftet.  Föreningarna behöver inte ansöka om utbildningsstödet utan det betalas ut automatiskt vid 100% närvaro för kursdeltagare. Utbildningsbidraget betalas ut ca 1månad efter avslutad utbildning 
 
-Simlinjeassistentutbildningen genererar 3000kr per deltagare som subventioneras via Idrottslyftet och betalas ut av Svenska simförbundet
-Simlinjeinstruktörutbildningen genererar 3000kr per deltagare som subventioneras via Idrottslyftet och betalas ut av Svenska simförbundet
-HLR-utbildning genererar 200kr per deltagare som subventioneras via Idrottslyftet och betalas ut av Svenska simförbundet 
-SISU Plattformen så subventioneras alla kostnader över 500kr via Idrottslyftet och betalas ut av Svenska simförbundet (kopia på faktura skall skickas till Svenska simförbundet)
-Övriga utbildningar såsom simhopp,polo,konstsim tränarkurser utbetalas det 1000kr via Idrottslyftet
LÄS MER HÄR om ledarstöd och bidrag från Svenska simförbundet och Idrottslyftet

Övrig information gällande utbildningar, regler, anmälan mm

Övertecknad kurs

Om en kurs är övertecknad, dvs. fler än den maximalt tillåtna antalet deltagare har anmält sig sker prioritering enligt följande:

1. Deltagare från Stockholmsdistriktets medlemsföreningar har företräde. Övriga anmälda ges plats endast i mån av utrymme. 
2. Om kursen är övertecknad av deltagare enbart från Stockholmsdistriktets medlemsföreningar så sker en viss fördelning mellan anmälda föreningar där varje förening max får ha 5deltagare.

Anmälan och deltagande

Anmälan är bindande för föreningen och görs via vår hemsida. Föreningen får dock skicka ersättare till en kurs om den ursprungligen anmälde får förhinder.

Elev som påbörjat en kurs bör fullfölja denna under samma kurs. Om elev inte har deltagit samtliga kursdagar kan vederbörande komplettera senare vid annan kurs. Stockholms Simförbund kommer då att debitera föreningen 800:- per sådan kompletteringsanmälan.

 
I samarbete med