Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Adress
Ringvägen 56
118 61 Stockholm
Telefon
010-476 53 29
E-post
post@stockholmsim.se
Organisationsnummer
81 28 00-1917
Bankgiro
5260-5011
Information om kommande arrangemang
2020-03-28 17:23

Stockholm Simförbunds styrelse har den 26/3 haft styrelsemöte där fortsatta  konsekvenser av Coronaviruset diskuterades.


På grund av den rådande situationen i Stockholm fattade styrelsen följande beslut:

 

Tävlingar som Stockholms simförbund står som arrangörer för tex Distriktsmästerskap, simiader mm ställs in fram till 1 juni.

 

Detsamma gäller planerade läger och utbildningar i distriktets regi.

 

I den mån det fungerar med webbutbildning kommer denna lösning att ses över  och information om genomförande kommer i dessa fall att skickas till alla anmälda..

 

   

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten.

De allra flesta simanläggningar håller öppet vilket innebär att föreningarna fortsatt kan bedriva verksamhet i enlighet med befintliga riktlinjer. Kloreringen av vattnet i badanläggningarna är kalibrerad för att ta död på så väl virus som bakterier och därför är risken att Coronavirus sprids via bassängerna minimal. Badanläggningarna har i de flesta fall rustat sig genom att öka frekvensen på städningen och desinficering av kontaktytor.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet:

Generella råd

·         Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

·         Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

·         Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

·         Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

·         Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

·         Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.

·         Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

·         Undvik trängsel t.ex. vid insläpp

 

Inomhusaktiviteter

·         Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.

·         Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.

·         Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.


Ut Utomhusaktiviteter

·         Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.


 Aktiviteter för äldre

·         Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Gällande föreningars träningsverksamhet
2020-03-18 07:32
Coronaviruset påverkar just nu samhället på många sätt, och vi får idag mycket frågor kring hur ska föreningar tänka kring sin träningsverksamhet.

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. I dagsläget är det dock svårt att ge generella rekommendationer kring i vilken form och omfattning man ska bedriva träningsverksamhet. Den bästa rekommendationen vi kan ge är att ni gör en riskbedömning av er verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning. Läs mer här

De allra flesta simanläggningar håller öppet vilket innebär att föreningarna fortsatt kan bedriva verksamhet i enlighet med befintliga riktlinjer. Kloreringen av vattnet i badanläggningarna är kalibrerad för att ta död på så väl virus som bakterier och därför är risken att Coronavirus sprids via bassängerna minimal. Badanläggningarna har i de flesta fall rustat sig genom att öka frekvensen på städningen och desinficering av kontaktytor.

Följande säkerhetsåtgärder förebygger risken att smittas av virus:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

 Som en extra försiktighetsåtgärd kan det som förening var klokt att uppmana sina medlemmar att följa nedanstående rutiner vid träningstillfällena:

  • Duscha och tvåla in dig ordentligt innan du kommer in i bassängområdet
  • Kom tidigast till bassängen 5 min innan träningen startar.
  • Dela inte utrustning eller vattenflaskor med andra i gruppen under träningen
  • Lämna badet så snart din simträning är avslutad. 

För mer information kring Vanliga frågor och svar kring coronavirus och idrott. Läs mer här

Information om inställda aktiviteter och årsmöte
2020-03-16 21:49

Vi, Sverige, världen är i ett besvärligt läge med Coronaviruset, där vi alla tvingas leva i

ovisshet. Information som var ny igår är i dag gammal och det är nog så det kommer att vara en  tid framåt.

Många nya beslut kommer att behöva fattas för att på så vis minska smittspridning,  vi behöver hjälpas åt och dela med oss av våra erfarenheter


Stockholm simförbunds styrelse har haft möte måndag 16 mars där konsekvenserna av Coronaviruset diskuterades.

På grund av den rådande situationen fattade styrelsen följande beslut:


Stockholm simförbunds årsmöte den 26 mars  ställs in, och flyttas fram på obestämd tid.

Sittande styrelse fortsätter att jobba framåt i sin nuvarande form och hoppas kunna genomföra

årsmötet inom en snar framtid dock är det utvecklingen av Corona pandemin som kommer att styra tidpunkten för genomförandet. Kallelse kommer att skickas ut t i förväg. Inskickade motioner

kommer att behandlas på årsmötet, inga ytterligare motioner/nomineringar kommer att tas emot.


Utöver detta kommer inga utbildningar, tävlingar, läger etc som distriktet står som huvudansvarig för, att genomföras under mars och april månad,  I den mån det fungerar med webbutbildning kommer denna lösning att ses över  och information om genomförande kommer i så fall att skickas till alla anmälda.

    

När det gäller av klubbar egna arrangerade tävlingar, sammankomster och daglig verksamhet  är det upp till varje förening att agera som de ser lämpligt. 


Vad gäller träning och annan verksamhet så förhåller Stockholms simförbund sig till de riktlinjer och direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen ger.


I dagsläget menar Folkhälsomyndigheten att mindre evenemang , som idrottsträningar med 10-20

personer inte behöver ställas in på grund av risk för viruset. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsomålen.


Ann-Christin Höjdén

Ordförande Stockholm Simförbund 

Information Coronavirus och inställda evenemang
2020-03-14 09:51

Stockholms Simförbunds fokus är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi följer naturligtvis myndigheternas beslut och rekommendationer och uppmanar alla  föreningar att göra detsamma.


Vid fattande av beslut ska sunt förnuft vara ledstjärnan, detta i samverkan med att man fokuserar på syftet – en minimering av smittspridningen.


Stockholms Simförbunds styrelse har fattat beslut om att de tävlingar och utbildningar som Stockholms simförbund är arrangör för, inte kommer att genomföras under mars månad.

Styrelsen har möte måndagen 16/3 och information om fortsatt åtgärder kommer att publiceras fortlöpandeStyrelsen Stockholms Simförbund 


Info från Stockholms Simförbund
2020-03-09 10:30
2020-03-13 10.00

Stockholms Simförbund har med anledning av coronaviruset fått frågor från föreningar och  föräldrar om förhållningssätt för verksamhet, utbildning, resor, evenemang och besök från andra länder.

Vår rekommendation är att följa Regeringen och Folkhälsomyndighetens råd. De följer hela tiden läget och händelseutvecklingen för Coronaviruset, covid-19 och rekommendationerna kan komma att ändras beroende på situationens utveckling.


Stockholm Simförbunds fokus är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi följer  myndigheternas beslut och rekommendationer och uppmanar  föreningar att göra detsamma.

RF utesluter inte att det kan komma nya restriktioner gällande idrottslig verksamhet inom kort, beroende på hur smittspridningen utvecklar sig. Stockholms simförbund följer utvecklingen kontinuerligt och kommer att informera om förändrade förutsättningar löpande.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens indikation för samhällsspridning har Stockholms simförbund  beslutet vara restriktiva kring deltagande vid och arrangerande av mötesplatser och utbildningar med följande riktlinjer:

·         Avboka möten med fler än 25 externa deltagare, alternativt genomföra dem i digital form.

·         Genomför möten med färre än 25 deltagare efter samråd med deltagarna. Erbjud även att genomföra mötet digitalt om möjligt.

Var restriktiv med att delta fysiskt på möten med mer än 25 deltagare

Som hjälp och stöd har RF tagit fram svar på Vanliga frågor om coronavirus och idrott. Läs mer här 

RF har även inrättat en särskild e-postadress med anledning av Coronafrågan, där man som förening eller distrikt kan ställa frågor: corona@rfsisu.se 


Mer information om coronaviruset
Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även öppnat en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ring 113 13 om du har frågor.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset

Krisinformation från svenska myndigheter


Om du känner dig sjuk
Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

  

 Se även SFF´s riktlinjer Vänliga hälsningar

Ann-Christin Höjden 

Ordförande Stockholms Simförbund 

Nyheter från våra grupper
 
I samarbete med